Terug naar homepage

In Labora vind je heel wat creatievelingen. Eén daarvan is Andrea. Haar atelier bevindt zich op de tweede verdieping van de Annex in de noordvleugel. Andrea is psychologe van opleiding, maar besloot in 2019 van wat aanvankelijk een hobby was haar beroep te maken. Haar bedrijf Momentuum zag toen het daglicht. Wat doet Andrea precies? Waarom doet ze wat ze doet? En welke rol speelt Labora daarin?

 

 

Authentic branding photography

Wanneer je de website van Andrea bezoekt, komen de prachtige foto’s je tegemoet. Dat is dan ook wat Andrea doet: fotograferen. Maar niet zomaar fotograferen. Het gaat haar, vertelt ze, om visual story telling. Andrea houdt zich bezig met branding. Klanten zoeken haar op in functie van de marketing van hun bezigheden. In een coöperatief en intensief traject gaat Andrea met hen op zoek naar wie ze écht zijn en naar het waarom van wat ze doen. Dat verhaal probeert ze vervolgens te vatten en vast te leggen in foto’s die authenticiteit ademen en uitstralen.

            Deze manier van werken is gegroeid vanuit Andrea’s eigen levensverhaal. Als tiener hield ze al van fotograferen. Die hobby verdween wat naar de achtergrond toen ze ging studeren. Om te bekomen van een burn-out tijdens haar PHD, nam ze haar camera terug ter hand. Die bleek een inspirerend middel om nieuwe energie te vinden. Toch was er koudwatervrees om van fotograferen écht haar beroep te maken. Die verdween toen een goede vriendin van haar stierf. ‘Haar dood was een wake-up call’, vertelt Andrea. ‘Toen en dan zag ik in dat je in je leven die dingen moet durven doen waarvan je voelt dat je ze móet doen. Ik durfde toen de sprong te wagen om van fotografie mijn beroep te maken. Tegelijk werd me duidelijk hoe ik aan de slag wou gaan. In mijn aanpak leg ik de klemtoon op authenticiteit, op werken in vertrouwen, met echte aandacht en tijd voor de klant. Mijn expertise als psychologe komt me hierbij goed van pas. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat ik heb gekozen voor een psychologische benadering van fotograferen.’

 

Labora als filter voor klantenwerving

Andrea kwam eerder toevallig in Labora terecht. Toen haar man met collega’s kwam vergaderen in Labora was hij onder de indruk van het gebouw en van de sfeer die de abdij uitstraalt. Een blik in de pandgang overtuigde hem ervan dat dit een goeie plek voor het project van Andrea kon zijn. Andrea kwam kijken en zag onmiddellijk dat het goed was. ‘Ik voelde mij hier onmiddellijk thuis’, vertelt Andrea. ‘Het gebouw herinnert me aan mijn middelbare schooltijd in Saksen Anhalt in Duitsland. Ik zat op internaat in een school die gevestigd was in een oude cisterziënzersabdij. In the middle of nowhere, te midden van prachtige natuur leefden we daar, op het ritme van de bel die regelmatig klonk, samen met een hele groep tieners. Het was ons huis, onze thuis. Keizersberg herinnert me daaraan. Ik voelde hier meteen a sense of belonging.

Prachtig is bovendien dat de sfeer en de spirituele background van Labora helemaal aansluit bij de waarden en de missie van haar eigen project. ‘In die zin’, merkt Andrea op, ‘functioneert het gebouw als filter voor mijn klantenwerving. Klanten die met mij willen werken, moeten uit een bepaald soort hout gesneden zijn. Ze moeten een open mind hebben en geïnteresseerd zijn in een traject van zelfonderzoek en zelfverheldering. Labora ademt die mindset uit. Het zit hier gewoon in de muren. Wanneer klanten net als ik onder de indruk zijn van het gebouw en zich hier goed voelen, blijken het telkens mensen te zijn die in mijn traject willen meegaan en hun ding er in vinden.’

 

Dynamiek tussen beneden en boven

Labora heeft voor Andrea nog andere troeven die verklaren waarom ze hier graag huist. Eén daarvan is haar geografische ligging. ‘Labora bevindt zich dicht bij de Vaartkom, dé plek in Leuven die vibreert van vernieuwing, die altijd in ontwikkeling is. Hier boven op de heuvel is er rust.’ Die dialoog tussen beneden en boven werkt voor Andrea inspirerend. ‘Hierboven kan je je gronden; beneden kan je vanuit die grond op exploratie gaan naar nieuwe ontwikkelingen.’

            Dat neemt niet weg dat er ook bovenop de heuvel nog heel wat nieuws te ontdekken valt. ‘Dit gebouw heeft nog een groot mysterie-gehalte voor mij’, zegt Andrea. ‘Ik vraag me wel eens af wat er achter alle deuren verborgen zit. En als ik dan bijvoorbeeld de deur naar de pandgang zie openstaan en er even een blik op werp, denk ik ‘wauw’ en ben ik andermaal onder de indruk van de schoonheid van deze plek.’

 

The Art of Making

Tot slot van ons gesprek wijdt Andrea nog even uit over The Art of Making, een pro bono-project dat in 2022 het daglicht zag. ‘In het Westen zijn heel wat mensen het contact met het maken van dingen kwijtgeraakt’, zegt Andrea. ‘Mijn project heeft als doel om mensen opnieuw kennis te laten maken met het maakproces, om er zo de creatieve en inspirerende impuls van op te vangen.’ Sedert 2022 wijdt Andrea zich één dag per maand aan dit project. Zij spreekt met makers allerhande (pottenbakkers, smeden, …) af en volgt hen, schroomvol fotograferend, tijdens hun ambachtelijke werkzaamheden. Eenmaal thuis puzzelt zij alle foto’s samen tot een inspirerend verhaal. ‘De ambachtslui mogen die foto’s gebruiken voor hun eigen projecten’, vertelt Andrea. ‘Mij is het erom te doen de verschillende stappen in een creatief proces te tonen, opdat mensen, kopers en klanten terug voeling zouden krijgen met het ontstaan en de groei van een product, met de kennis en vaardigheid die erin geïnvesteerd wordt, én dus met de duurzame waarde ervan.’

 

 

Wie zelf kennis wil maken met Andrea en een blik wil werpen op haar bezigheden, adviseer ik één adres: www.momentuum.eu.