Terug naar homepage

De abdij op de Keizersberg is niet enkel een belangrijk liturgisch centrum. Ook op vlak van het vervaardigen en verspreiden van (beeldende) kunst speelde de abdij een voortrekkersrol. Enkele monniken legden zich toe op het ontwikkelen van hun persoonlijke artistieke ambities en oogstten daar bovendien tot ver buiten de abdijmuren bekendheid mee. In deze blogpost zoomen we in op Dom Duez. 

Dom Paul Duez (geboren als Thomas Duez in Leuven, 1909– gestorven in Ottignies, 2002) volgde na zijn priesterwijding in 1933 lessen in teken- en schilderkunst aan de Academie voor Schone Kunsten in Leuven. 

Hij bleek erg productief in de abdij op de Keizersberg. Zo realiseerde hij tussen 1952 en 1965 de zeven glas-in-lood-ramen in de abdijkerk – zowel het ontwerp als de uitvoering. Dom Duez gebruikte voor deze ramen gekleurd, mondgeblazen glas. Hij gebruikte daarvoor amper brandverf – enkel voor de grijze stukken. Op die manier greep hij terug naar de middeleeuwse glasschilderkunst. De glas-in-lood-ramen het dichtst bij de ingang van de kerk zijn het donkerst, de ramen die bij het koor hangen, laten dan weer het meeste licht door. Op die manier filteren ze gradueel het licht in de kerk en projecteren ze een gevarieerd kleurenplalet op de vloeren en wanden van de kerk. 

Het thema van de glas-in-lood-ramen in de kerk is de Apocalyps – het einde der tijden en de verlossing van de verdrukte christelijke gemeenschap. De oudste vensters zijn nog figuratief te noemen – zo herken je Christus, de vier ruiters van de Apocalyps en de aanbidding van het Lam Gods. Naarmate de tijd verstreek (tussen de creatie van het eerste en het laatste venster zat goed 13 jaar) werden de ontwerpen een pak abstracter.  

Verder ontwierp dom Duez zeventien kleinere glasramen in de crypte en het grote glas-in-lood-raam aan de inkom van de abdij. Op dat raam zie je de geschiedenis van de Keizersberg afgebeeld. Zo herken je Maria met kind, hertogen Hendrik I (die de hertogelijke burcht bewoonde), Filips de Goede, Karel V (die als kind tijd doorbracht in de hertogelijke burcht), twee tempelierridders en twee ridders van de orde van Sint-Jan. Ook in de inkom vind je een schilderij van Duez' hand waarop zijn interpretatie van de hertogelijke burcht te zien in. 

Duez was niet enkel bedreven in de glasschilderkunst, hij bracht ook op verschillende plaatsen in de abdij schilderijen en fresco’s aan. Zo wordt het leven van de Maagd Maria in dertien imposante fresco’s afgebeeld in de pandgang (de centrale gang van de abdij die rond de binnentuin ligt). In deze fresco’s, die tussen 1950 en 156 werden gerealiseerd, smokkelde Duez tal van verwijzingen naar Leuven en Brabant binnen. Zo zie je als achtergrond van de kruisdood van Christus de schoorstenen van Leuvense brouwerijen, de torentjes van het stadhuis en enkele gevels van de Oude Markt – waaronder het ouderlijke huis van dom Duez. 

Dom Duez gaf dus – letterlijk – kleur aan de abdij Keizersberg. Zonder zijn artistieke interventies had deze plek er een pak anders uit gezien. 

-- 

Je vindt Labora in de historische abdij op de Keizersberg in Leuven – een bijzondere plek met een bijzonder rijke geschiedenis. 

Labora is een maak-, denk- en werkplek. 
Je vindt hier een coworkingvergaderruimtes en kunstateliers. 

In die ateliers werken kunstenaars en creatievelingen die in verschillende disciplines actief zijn: van grafisch vormgevers over schilders tot fotografen. In Studio Annext vind je dan weer vijf jonge kunstenaars die onder zakelijke en inhoudelijke begeleiding van Labora en Cas-co stappen zetten in de professionalisering van hun kunstenaarspraktijk. 

Een goede werkplek is maar het halve werk.   
Een omgeving die je inspireert is even belangrijk.  
Welkom bij Labora.