Terug naar homepage

Op een zonnige septemberdag – op één van die dagen die nadien zouden behoren tot de eerste hittegolf ooit in september in ons land – ontmoet ik Ines op een bankje in het park rond Keizersberg. Haar normale werkplek bevindt zich in een van de kamers van het oude gastenkwartier in de zuidvleugel van het gebouw. Wat doet Ines precies? Waarom doet ze wat ze doet? En welke rol speelt Labora daarin?

 

Studio Annext in Labora

‘Afgelopen winter ben ik gestart als coördinator van het project Studio Annext’, vertelt Ines.  ‘Studio Annext is een initiatief van Labora, dat gesteund wordt door MijnLeuven – een onderdeel van de jeugddienst van de stad Leuven dat ondernemende jongeren begeleiding biedt in hun ontluikende ondernemerschap. Studio Annext richt zich specifiek naar startende kunstenaars. Startende kunstenaars weten vanuit hun opleiding immers vaak heel goed waar ze inhoudelijk naartoe willen en hoe ze dat moeten aanpakken’, zegt Ines, ‘maar op zakelijk vlak missen ze soms de skills om zich als kunstenaar in de markt te zetten. Studio Annext wil daaraan tegemoetkomen. Wie in het traject stapt, krijgt op Labora tegen gunstige voorwaarden een werkplek; daarnaast bieden wij een begeleidingstraject aan dat specifiek inhaakt op de zakelijke kant van het kunstenaar-ondernemerschap.’

‘Dat traject neemt diverse vormen aan’, gaat Ines verder. ‘Soms is het eerder een individuele zaak en ga ik samen met één van de kunstenaars een koffietje drinken om specifieke vragen te bekijken en bespreken. Tijdens het komende werkjaar staat echter ook een gezamenlijk vormingsprogramma op stapel rond thema’s die nuttig kunnen zijn om de zakelijke kant van het kunstenaarschap te stroomlijnen. Het exacte programma is nog niet gefinaliseerd, maar mogelijks komen thema’s aan bod als: hoe maak ik mezelf bekend als kunstenaar; of hoe zet ik mijn creatieve ideeën om in een werkbaar businessplan; of  hoe doe ik aan prijszetting? Andere ideeën zijn overigens altijd welkom! 😊’

 

 

Gesprekken met kunstenaars over hun kunst

‘Hoe kwam je bij Studio Annext terecht?, vraag ik. ‘Ik heb Germaanse talen, journalistiek en theaterwetenschappen gestudeerd’, vertelt Ines. ‘Vanuit die opleiding en achtergrond schrijf ik al ongeveer 20 jaar over kunst en cultuur voor allerlei media en organisaties. Zo maak ik reportages over kunst voor de krant De Standaard; maar even goed schrijf ik allerlei teksten voor musea, theater- en dansgezelschappen, individuele kunstenaars of culturele organisaties zoals Cultuurloket. Schrijven over kunst doe ik nog altijd heel graag’, gaat Ines verder, ‘maar gaandeweg  heb ik ervaren dat het misschien nog het meest de gesprekken rond kunst zijn die me passioneren. Op stap gaan met curatoren of galeriehouders, samen met een kunstenaar haar/zijn tentoonstelling bezoeken en dan met deze mensen in gesprek gaan: dat boeit me enorm. Het inspireert me om te weten te komen wat mensen drijft, hoe ze in hun vak terecht gekomen zijn, waarom ze doen wat ze doen. Het verhaal achter de kunst en de kunstenaar vertellen, dat is mijn ding’, zegt Ines. ‘De link met de job op Studio Annext is daarmee glashelder: ook hier kan ik met kunstenaars in gesprek gaan. Bovendien krijg ik hier de kans om hun startende carrières te begeleiden, wat me nauw aan het hart ligt. Want hoewel ik zelf geen kunstenaar ben, heb ik in de loop van de jaren toch heel wat ervaring en kennis opgedaan omtrent het kunstenaarslandschap. Ik ken niet alle antwoorden op de vragen die mij worden gesteld, maar weet door mijn ervaring wél waar ik de antwoorden moet zoeken. Wat ik zo kan doen, gaat verder dan journalistiek’, besluit Ines. ‘Ik kan de kennis die ik opgebouwd heb nu echt doorgeven en vruchtbaar laten zijn voor andere mensen. Dat is fantastisch!’

 

 

Wauw, wat een plek!

Het is in deze reeks interviews al meermaals gezegd: Labora is een magische plek. Het oude gebouw met zijn vele gangen waarin je zó kan verdwalen; de details zoals de smeedijzeren poortjes of de klokkentoren; en dat alles te midden van een oase van groen: ‘De infrastructuur is gewoon super inspirerend’, vindt Ines. ‘Sedert Studio Annext verhuisd is naar de zuidvleugel voel ik dat nog meer. Om in onze werkkamers te raken, moeten we eerst door de pandgang. De wandeling door die gang met zijn stille sfeer en specifieke geur doet je vertragen en is op zich al rustgevend. Dan moeten we naar boven via de trap aan de klokkentoren. Je denkt eerst dat het een relict is uit vervlogen tijden tot je beseft dat de koorden nog altijd dienst doen tijdens de gebedsmomenten van de monniken en dat de klokken daadwerkelijk luiden als je aan de touwen zou trekken.  Tenslotte komen we in onze werkkamers. Allemaal hebben ze uitzicht op Leuven: we kijken allemaal uit op het beeld van Maria die zelf ook haar blik over de stad werpt. Dat uitzicht maakt je geest open en voedt het perspectief. En dan zeg je tegen jezelf: “Wauw, wat een plek! Dat ik hier mag komen werken!” Dat gevoel herken ik ook bij nieuwe kunstenaars die in het traject stappen. Wanneer ze hier voor het eerst komen, lopen ze met open mond door de gangen’, besluit Ines.

 

Samen bereiken we méér dan alleen

‘Omdat ik in Studio Annext maar een beperkte opdracht heb, ben ik niet zó vaak aanwezig op Labora’, gaat Ines verder. ‘Ik heb daarom nog niet de kans gehad om met veel mensen – en dan bedoel ik niet alleen de kunstenaars maar ook de andere ‘bewoners’ van Labora en de monniken – uitgebreid te praten. Maar doorheen de contacten die ik al had voel je de rijkdom van deze plek: zoveel mensen met zoveel verschillende verhalen en achtergronden. Zeker als je met de kunstenaars spreekt, merk je dat er heel veel goesting is om meer met elkaar in gesprek te gaan. Het gevoel dat hier heerst is er één van: er is hier heel veel mogelijk! Laat ons daar elk ons steentje toe bijdragen, want samen kunnen we méér bereiken dan alleen. Het is fijn dat ik op mijn manier ook een schakel in dat proces kan zijn’, rondt Ines af. 

 

 

Bijschrift van Labora

Hoewel het vormingsprogramma dat Ines opzet in de eerste plaats bedoeld is voor de kunstenaars van Studio Annext, staat het ook open voor alle andere bewoners van Labora. Of je nu kunstenaar bent of niet, voor elke ondernemer stelt zich immers de vraag hoe je ideeën om te zetten in een businessplan of hoe je jezelf meer bekend moet maken. Je bent dus meer dan welkom op de vormingssessies die doorheen het jaar zullen plaatsvinden. We houden je via de nieuwsbrief op de hoogte van de data. Hartelijk welkom alvast!