Terug naar homepage

Wat is hybride werken? 

Hybrid working (of hybride werken) werd in december 2021 opgenomen in de Oxford English Dictionary. Dat omschreef de term als volgt; 

Of employment, education, etc.: providing flexible models for working or learning, specifically by using digital communications technology to allow effective remote access and home working as an alternative to or in combination with traditional office or teaching environments.” 

In de Collins English Dictionary vonden we hybrid working dan weer terug als kandidaat “woord van het jaar” in 2021. Om maar te zeggen: hybride werken zit in de lift – van groeiend maatschappelijk fenomeen tot de linguïstische erkenning die daar uiteindelijk bij komt kijken. Telewerken, thuiswerken, remote working, work from anywhere, … en dus ook hybrid working: ons vocabularium om het “niet in de klassieke kantooromgeving te werken” groeide de afgelopen jaren serieus aan.  

Op het personeelsportaal van de website van de Vlaamse Overheid vind je een volledige pagina gewijd aan hybride werken. Zij omschrijven het daar als volgt: 

Hybride werken is het resultaatsgericht werken en leidinggeven op basis van vertrouwen en dialoog. Je werkt vanuit verschillende werklocaties met anderen samen en blijft verbonden dankzij technologie en fysieke samenkomsten. 

Ook (de ondersteunende diensten van) het beleid omarmen dus deze nieuwe manier van werken. Dan is er toch iets aan de hand. 

Thuiswerk – een zegen én een vloek 

In een niet-klassieke kantooromgeving werken, leek lange tijd exclusief voorbehouden voor freelancers die (om het met een cliché te zeggen) met hun laptop postvatten in hun favoriete koffiebars. Ook binnen bedrijven was er sprake van een trage trend rond thuiswerk. De coronapandemie, die sinds maart 2020 de wereld in zijn greep houdt, zorgde ontegensprekelijk voor een stroomversnelling en kentering. Miljoenen werknemers werden gedwongen om plotsklaps van thuis uit te werken – een “voorrecht” dat voordien slechts door een minderheid van werkgevers werd toegelaten.  

Deze plotse verschuiving naar thuiswerk bracht heel wat positiefs teweeg: minder tijd ging verloren aan pendelen, waardoor er meer tijd vrijkwam voor familie, vrienden en vrije tijd in het algemeen. Toch waren er ook hinderlijke neveneffecten aan het thuiswerk verbonden waaronder verminderd authentiek contact met collega’s, huiselijke afleidingen en een vervaging van de grens tussen werk en privé. Thuiswerk zorgde voor bepaalde lusten, maar zeker ook voor lasten. 

Naar een hybride model 

Nu meer en meer mensen gevaccineerd zijn en we (soms trager dan we zouden willen) de pandemie onder controle krijgen, kijken werknemers en werkgevers naar de toekomst. En in die toekomst lijkt het nieuwe hybride werken stevig verankerd. In dat hybride model krijgen werknemers (deels) de keuze waar ze werken: op kantoor, thuis maar ook in publieke plekken zoals een coworking. Ook het moment waarop er gewerkt wordt (de traditionele 9-to-5) wordt hier (meer) losgelaten. Dogma’s over de klassieke werkdag sneuvelen bij bosjes om plaats te maken voor een model gebaseerd op flexibiliteit en vertrouwen. 

Het doel van dit hybride model is het nastreven van een hoge productiviteit door tegemoet te komen aan de behoeften van werknemers: flexibiliteit, focus, de nood aan samenwerking en ontmoeting én de work-life balans. Noch de plek waar gewerkt wordt noch het moment waarop er gewerkt wordt, zijn van belang – wel het resultaat. Hoe het hybride model uiteindelijk toegepast zal worden, moet nog blijken en zal ook verschillen van het type werk, de behoefte aan interactie, de werkgever en de specifieke situatie van de werknemer. Er is geen one size fits all-oplossing, zoveel is duidelijk. 

Veel onderzoek, (overwegend) positieve conclusies 

De komende weken wijden we aandacht aan de resultaten van een aantal nationale en internationale onderzoeken rond hybride werk in een reeks blogposts. 

Zo is er het onderzoek dat werd uitgevoerd door WeWork, een Amerikaans commercieel vastgoedbedrijf dat flexibele gedeelde werkruimtes aanbiedt, en onderzoeksbureau Workplace Intelligence. Op nationaal niveau voerden professoren organisatiepsychologie Kathleen Vangronsvelt en Ans De Vos van de Antwerp Management School waardevol onderzoek door bijna 2.300 werkende Vlamingen en ruim 300 werkgevers te bevragen. Daarnaast leggen we een aantal take-outs uit de whitepaper van Annie Where – een Belgische start-up die innoverende oplossingen aanbiedt om werken-van-overal succesvol te realiseren in een as a service-model.

-- 

Labora is een maak-, denk- en werkplek in de abdij van Keizersberg.  

Hier leven nog steeds benedictijnermonniken volgens het principe “Ora et Labora” - wat zoveel betekent als “bid en werk”. Wij doen hier aan "werk” (“Labora”) en dan nog liefst samen, in dialoog met een diverse mix aan mensen die elk op hun eigen manier werken.  

Van nomadische freelancer tot meerkoppige start-up. Van tijdelijke werkplek-voor-één-dag tot je eigen stek. Labora heeft voor iedere vraag een passende formule in onze coworking  

Onze vergaderruimtes zijn de ultieme plek om ideeën en plannen vorm te geven. Wij zorgen voor de omkadering, jullie doen de rest.  

Kunstenaars en beoefenaars van creatieve beroepen kunnen dan weer terecht in onze ateliers.