Terug naar homepage

In de reeks ‘In focus’ richten we de schijnwerper op de mensen en gebeurtenissen die Labora, de abdij en de Keizersberg vormgeven (en –gaven) doorheen de tijd. 

Wie ben je? 

Ik ben Renilde. Moeder van drie en zonder meer de oudste medewerker van Labora. Ik ben theoloog van opleiding en doorzwom al heel wat professionele watertjes. Ik heb een groot deel van mijn leven aan het onderwijs gewijd: eerst als leerkracht in de derde graad van het secundair, nadien ook aan de KU Leuven en in een vormingscentrum. 

Wat doe je in Labora? 

Sinds de zomer van 2020 sta ik mee in voor de coworking en de vergaderruimtes. Ik hou me bezig met de reservaties, maar ook met de praktische kant van het verhaal. Zo ontvang ik de mensen en ben ik soms de koffiemadam. Maar dat is super! Ook bij de Benedictijnen is gastvrijheid een belangrijk aspect. In die zin vind ik het ook belangrijk dat mensen in Labora warm en gastvrij ontvangen worden. 

Daarnaast heb ik een vzw: De Grondmelodie. Ik ga op zoek naar wat mensen zin en betekenis geeft in hun leven. Poëtisch gezegd: wat is de melodie van mensen hun leven, hoe willen ze zingen in hun leven? Dat kan op verschillende manieren; in een-op-een gesprekken of in groep. We gebruiken daarbij verschillende methodieken. Lexio divina is zo’n techniek – een eeuwenoude ook. Daarbij vertrekken we van een tekst, lied of kunstwerk en bespreken we wat dat met ons doet. Kunst als spiegel voor de ziel eigenlijk. 

Wat is voor jou de meest bijzondere plek in of rond de abdij? 

De pandgang en de tuin vind ik prachtig. Ik ben hier vaak al ‘s ochtends vroeg, wanneer er nog niemand is. Als ik dan vanuit de keuken naar de binnentuin kijk, inspireert me dat enorm. 

Die tuin heeft ook een functie in het abdijleven. Er staan dan wel planten en bomen, eigenlijk is het een open, lege ruimte. Alle functionele ruimtes van de abdij liggen errond. Het achterliggen idee is dat je steeds doorheen de binnentuin gaat om van de ene naar de andere plek te gaan. Door dat te doen, maak je je hoofd leeg, verdwijnen de beslommeringen en krijg je nieuwe energie. Dat vind ik een heel mooi idee. 

Welke verrassende of verrijkende ontmoetingen heb je hier al gehad? 

Ik heb een tijdlang thuisgezeten omwille van gezondheidsproblemen, in een soort isolatie. Het doet me deugd om weer fysiek in een professionele context aanwezig te zijn en ergens in mee te draaien. In die zin is elke ontmoeting dus een verrijkende ontmoeting! 

Daarnaast leer ik elke dag bij. Ik ben van een andere generatie dan de meeste mensen die in Labora rondlopen. Jullie hanteren een ander soort taal en zijn erg bedreven in zaken waar ik minder mee bezig was – zoals bijvoorbeeld het digitale. Tot een paar maanden geleden kende ik bijvoorbeeld Slack nog niet, nu werk ik er dagelijks mee! Zo’n interacties vind ik dus ook erg verfrissend. 

Wat motiveert en inspireert je in je werk? 

Ik ben nogal een dromer, maar hou er vooral van wanneer een idee ook daadwerkelijk landt. We hebben ongelooflijk veel plannen met Labora en het is dan ook een enorme drive voor mij om die mee te mogen uitdenken en uitvoeren.  

Daarnaast inspireren mensen me. Ik bevind me in de bevoorrechte positie om veel mensen te begeleiden met De Grondmelodie. Die mensen zijn op zoek naar diepgang en fundamentele inspiratie. Hen daarover bezig horen, dààr krijg ik heel veel energie van.  

“Werken in focus” wat is dat voor jou? 

Drie dingen zijn voor mij belangrijk. Ten eerste: de context. Sommige plekken zijn geschikt om een bepaalde taak te doen, anderen niet. Zo kan ik thuis ook echt van tafel wisselen per opdracht. Ten tweede muziek: bepaalde muziek kan me echt in een goede flow brengen. Ten derde: de vorm. Als ik een tekst moet schrijven, helpt het om een vormelijk kader te hebben. Zo kreeg ik voor mijn website niets geschreven totdat er een logo was – daarna ging het vanzelf.  

Hoe ontspan je? 

Dat kan op verschillende manieren! Theedrinken, iemand opbellen, een serie kijken of een stevige wandeling in de natuur. Gewapend met onze kaart mijn knooppunten, wandelen mijn man en ik de laatste tijd erg veel.  

Wat hoop je de komende tijd te realiseren? 

Ik hoop voor Labora dat de vele ideeën die rond de plek leven, binnenkort ook effectief van de grond kunnen komen. En voor mezelf hoop ik dat ik er steeds beter in slaag om een evenwicht te vinden in al mijn bezigheden. 

Tijdens de lockdown ben ik quilts en dekens met gedichten of mooie teksten op beginnen maken. Ik wil dat proberen doortrekken naar mijn praktijk en er ook met andere mensen mee aan de slag gaan om op die manier een combinatie te vinden tussen zingeving en creativiteit. 

-- 

Labora is een maak-, denk- en werkplek in de Abdij van Keizersberg.  

Hier leven nog steeds benedictijnermonniken volgens het principe “Ora et Labora” - wat zoveel betekent als “bid en werk”. Wij doen hier aan "werk” (“Labora”) en dan nog liefst samen, in dialoog met een diverse mix aan mensen die elk op hun eigen manier werken.  

Van nomadische freelancer tot meerkoppige start-up. Van tijdelijke werkplek-voor-één-dag tot je eigen stek. Labora heeft voor iedere vraag een passende formule in onze coworking  

Onze vergaderruimtes zijn de ultieme plek om ideeën en plannen vorm te geven. Wij zorgen voor de omkadering, jullie doen de rest.  

Kunstenaars en beoefenaars van creatieve beroepen kunnen dan weer terecht in onze ateliers.