Terug naar homepage

In de reeks ‘In focus’ richten we de schijnwerper op de mensen en gebeurtenissen die Labora, de abdij en de Keizersberg vormgeven (en –gaven) doorheen de tijd. Deze week is dat aan Laure, Wendy, Sigrid, Jimmy, Ellis, Elvira en Sigrid van Ave Regina, die elke vrijdag in Labora te vinden zijn.

Wie zijn jullie en wat doen jullie hier in Labora?

Laure: Wij komen hier wekelijks op vrijdag om de gangen van Labora te onderhouden zodat het aangenaam werken blijft voor iedereen. Dit doen we met een groepje van ongeveer zeven personen.

Sigrid: Voor mij was het de eerste keer dat ik hier kwam vandaag. We hebben soep gemaakt voor de mensen die hier werken in Labora en ook voor onszelf. Dan hebben we de afwas gedaan.

Jimmy: We borstelen hier en het sanitair poetsen we ook soms.

Wat is Ave Regina en wat is het Kolveniershof?

Ellis: Het Kolveniershof is een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik ga er binnenkort verhuizen!

Laure: Kolveniershof is een dagcentrum voor personen met een beperking. Wij als begeleiding voorzien de cliënten van een zinvolle dagbesteding. We zetten ook erg in op inclusie via vrijwilligerswerk (wij noemen dat "enclavewerk"). Zo bedienen we bijvoorbeeld de ouderen in het woonzorgcentrum met koffie en andere dranken. Daarnaast gaan we ook werken in een maatwerkplaats van waaruit grote organisaties zoals Nike, wastabletfabrikanten maar ook de gemeente/stad allerhande taken gegeven worden.

Sigrid: De meeste mensen komen van thuis uit – we blijven er niet slapen. We doen doorheen de week allerlei activiteiten. Zo gaan we op maandag zwemmen met een heel deel van de groep. Op vrijdag gaan we naar de markt in Leuven. Soms gaan we naar het Provinciaal Domein en doen we allerlei crea-activiteiten.

Ellis: Soms bak ik ook brood op het Kolveniershof.

Jimmy: Ik kook en wandel bijvoorbeeld heel veel – door heel Leuven wandel ik. Nu de zon begint te schijnen, is dat extra plezant.

Wendy: Alles vernieuwt en innoveert, net zoals Labora een innovatie is op vlak van werkplekken, gaat de naam Ave Regina vernieuwen. De huisstijl blijft wel dezelfde. We zetten nog steeds in op gelijkwaardigheid en inclusie in de samenleving. De naam van het Kolveniershof blijft wel bestaan.

Wat is het belang van dit soort activiteiten voor jullie cliënten?

Laure Het is voor iedereen in de wereld belangrijk om een status te hebben. Een van de eerste dingen die men standaard aan iemand vraagt, is “en, wat doe jij van werk?”. De cliënten werken in het Kolveniershof waar ze zowel verkoopbare producten zoals kaarsen, keramiek en K-lumet maken, maar ook mee in de maatschappij functioneren zoals samen met de groendienst Leuven zwerfvuil-vrij maken. Door ons aanbod van ateliers voorkomen we deprivatie bij de cliënten, maar geven we ze ook een status en een gevoel van voldoening wanneer we weer iets aan de buitenwereld kunnen aanbieden.

Wat vinden jullie een mooie plek in de abdij?

Jimmy: Ik ben al eens in het kapelletje geweest!

Sigrid: Ook het Groot en Klein Begijnhof met de Sint-Kwintenskerk vind ik erg mooi. De abdij van Park, de abdij van Keizersberg zijn allebei prachtig. En het historisch stadhuis van Leuven is ook de moeite!

Laure Het uitzicht vanuit Maria haar plaats, daar kunnen we het Kolveniershof zoeken (en ook vinden), dat is wel spectaculair.

Wendy: De grote mooie houten deuren symboliseren voor mij een nieuwe wereld die open gaat. Een wereld met nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen meer inclusie, meer "samen".

Welke verrassende of verrijkende ontmoetingen hebben jullie hier al gehad?

Laure: Iemand die ik ken van vroeger op de scouts werkt hier blijkbaar, daar kwam ik vorige keer achter. De wereld is klein…

Hoe kijken jullie naar het werk dat jullie hier doen?

Jimmy: “Joepie, werken!” denk ik dan!

Ellis: Ik doe het ook heel graag. Het was vandaag mijn eerste keer maar ik wil zeker nog terugkomen. Ik was graag af, ik zet graag thee en ik help graag andere mensen.

Laure: Het is opvallend hoe hard iedereen hier (wil) werken. Wanneer we ditzelfde soort taken zouden geven in het Kolveniershof, zou iedereen het liefst van al in de zetel blijven zitten, hier staan ze te springen om voor Labora te mogen werken. Betekenisvol werk verrichten doet zo veel ... Zeker als we er een ander blij mee kunnen maken.

Hoe ontspannen jullie na het werken?

Ellis: Na het werk zit ik graag op mijn gemak met een theetje.

Jimmy: Ik rust uit en lees terwijl een boekje.

Elvira: Ik puzzel heel graag!

Sigrid: Ik ontspan graag met een stukje fruit en een glaasje water of een kop lekkere thee. Voor het slapengaan kijk ik een beetje TV, kleur ik wat of luister ik naar muziek. Als ik niet te moe ben lees ik graag een beetje.

Laure: Ik hou me bezig met mijn zotte kat en probeer hem manieren aan te leren. De dag nadien heb ik weer boeken over hem voor te lezen aan de collega’s en cliënten in het Kolveniershof!

--

foto's door Marilyn De Smet

--

Alles over Ave Regina ontdek je hier.

-- 

Labora is een maak-, denk- en werkplek in de Abdij van Keizersberg.  

Hier leven nog steeds benedictijnermonniken volgens het principe “Ora et Labora” - wat zoveel betekent als “bid en werk”. Wij doen hier aan "werk” (“Labora”) en dan nog liefst samen, in dialoog met een diverse mix aan mensen die elk op hun eigen manier werken.  

Van nomadische freelancer tot meerkoppige start-up. Van tijdelijke werkplek-voor-één-dag tot je eigen stek. Labora heeft voor iedere vraag een passende formule in onze coworking  

Onze vergaderruimtes zijn de ultieme plek om ideeën en plannen vorm te geven. Wij zorgen voor de omkadering, jullie doen de rest.  

Kunstenaars en beoefenaars van creatieve beroepen kunnen dan weer terecht in onze ateliers.