Terug naar homepage

In de reeks ‘In focus’ richten we de schijnwerper op de mensen en gebeurtenissen die Labora, de abdij en de Keizersberg vormgeven (en –gaven) doorheen de tijd. 

In augustus 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Leuven betaalt in die eerste dagen van de bezetting een bijzonder zware tol. De Duitse legerleiding is er immers van overtuigd dat haar troepen door Leuvense sluipschutters onder vuur genomen zou zijn en de represailles die volgen, zijn bijzonder zwaar. De binnenstad wordt gedeeltelijk in brand gestoken – zo gaan ook de Universiteitsbibliotheek en de Stadsschouwburg in vlammen op – en verschillende onschuldige burgers worden gefusilleerd.  

Ook de nog jonge abdij op de Keizersberg ontsnapte niet aan de Duitse bezetter. De toenmalige monniken verlieten het gebouw bij het uitbreken van de oorlog om in Maria-Laach (in Duitsland) hun monastieke leven verder te zetten. Aan het begin van de Leuvense bezetting, beweerden de Duitsers echter dat ze vanaf de omheiningsmuren van de abdij onder vuur werden genomen. Oberleutnant Gustav Reinbrecht kreeg het bevel om de abdij op de Keizersberg te doorzoeken naar de vermeende schutters en het gebouw uiteindelijk ook in brand te steken – als straf.  

Reinbrecht trok met zijn regiment naar de abdij maar trof er geen wapens aan. Naar zijn precieze motivering is het gissen, maar Reinbrecht besluit uiteindelijk om het bevel naast zich neer te leggen en spaart de abdij van de vlammenzee. Misschien vond hij het bevel onredelijk. Misschien maakte hij deze keuze omdat er een sterke link was tussen de abdij en Duitsland: een deel van de monniken was immers Duits en de hele gemeenschap bevond zich op dat moment in Maria-Laach in Duitsland.  

Hoe het ook zij, het is dankzij Oberleutnant Gustav Reinbrecht dat de abdij op de Keizersberg in augustus 1914 niet in vlammen opging. Die keuze kwam hem, en zijn regiment, echter duur te staan. Reinbrecht en zijn manschappen werden naar het front in Valenciennes en Amiens gestuurd, in Noord-Frankrijk. De meeste mannen – waaronder ook Gustav Reinbrecht zelf – kwamen daar om het leven. Maar zijn heldendaad werd nooit vergeten. Sinds het interbellum vindt jaarlijks een kleine herdenkingsviering plaats in de abdij om de inschikkelijke Oberleutnant te herdenken. 

In oktober 1914 mochten de monniken terugkeren naar de Keizersberg, maar ze moesten de abdij nog een tijdlang delen met de Duitsers die er een deel van het gebouw bleven bezetten. Verschillende monniken speelden een rol aan het front (bijvoorbeeld als heelmeester), maar op één uitzondering na, overleefden alle andere abdijbewoners de Eerste Wereldoorlog. 

--

Je vindt Labora in de historische abdij op de Keizersberg in Leuven – een bijzondere plek met een bijzonder rijke geschiedenis. 

Labora is een maak-, denk- en werkplek. 
Je vindt hier een coworkingvergaderruimtes en kunstateliers. 

Een goede werkplek is maar het halve werk.   
Een omgeving die je inspireert is even belangrijk.  
Welkom bij Labora.